ŹRÓDŁA NIEPOROZUMIEŃ

Brak zaspokojenia pewnych potrzeb w ramach struktury formalnej prowadzi mianowicie z reguły do ukształto­wania się „nieformalnych” grup społecznych współistniejących ze sformalizowaną instytucją, lecz dążących do celów niesprzecznych z jej celami, podczas gdy dążenie do niezgodnej z przepisami nad­wyżki korzyści indywidualnych bądź to nie prowadzi w ogóle do powstania grup „nieformalnych” (nadużycie indywidualne), bądź też prowadzi do powstania „klik”, czyli nieformalnych grup spo­łecznych, mających cele niezgodne z celami instytucji, w ramach której powstają. Wiele spośród wskazanych w poprzednim ustępie nieporozu­mień narosłych około rozróżnienia między organizacją formalną nieformalną ma źródło w znanej nam już (4.1.1.) wieloznaczności samego terminu „organizacja”. Jeżeli ktoś sam sobie z tego nie zdając sprawy — używa tego terminu raz na oznaczenie rzeczy zorganizowanej, a innym razem na oznaczenie szczególnego sto­sunku zachodzącego między jej częściami lub procesu tworzenia (tworzenia się) tego stosunku, to nic dziwnego, że popełnia ten sam błąd mówiąc o organizacji formalnej i organizacji nieformal­nej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)