ZMIANA WARUNKÓW

Teoretycznie rzecz biorąc, skala formalizacji zbliża się z jednej strony do zera (żaden cel ani żaden stosunek organizacji nie ujęty w żaden system znaków treści), a z drugiej — do jedności repre­zentującej całkowite sformalizowanie (wszystkie cele i wszystkie stosunki organizacyjne maksymalnie utrwalone w niezniszczal­nych „znacznikach”). Są to jednak „granice”, do których insty­tucje mogą się tylko zbliżać, nie mogą ich jednak nigdy osiągnąć. Całkowity brak formalizacji uniemożliwiałby bowiem istnienie instytucji, a co najmniej skróciłby je do zupełnie przelotnej chwili, nikt bowiem nie wiedziałby, co do niego należy i na co może liczyć ze strony współpracowników. Całkowita formalizacja usztywniająca zupełnie stosunki organizacyjne również musiałaby prowadzić do spadku instytucji. W chwili zmiany warunków funkcjonowania, nie mogłaby się ona bowiem do nich przysto­sować.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)