ZAUWAŻALNY PROCES

Proces ten zauważają też badacze zachodnioeuropejskich instytucji gospodarczych: „ludzie zajmujący się rachunkowością zakładową wyka­zywali tendencję do brania na siebie” — pisze J. Woodward [1965, s. 113] — „odpowiedzialności za końcowe rezultaty, która właściwie na nich nie spoczywa; widzieli orii swoją rolę jako obejmującą raczej kontrolę i sank­cjonowanie niż pomaganie i obsługiwanie”. Stopień formalizacji organizacji należy oceniać zawsze w za­leżności od konkretnej sytuacji, przede wszystkim zaś w zależno­ści od tego, jaki typ więzi organizacyjnej przeważa lub powinien przeważać w danej instytucji, jaki jest stopień zmienności warun­ków otoczenia i jakie są psychiczne predyspozycje uczestników zespołu instytucji (głównie — lecz nie wyłącznie — jej rdzenia). Im struktura organizacyjna instytucji bliższa typu „technicz­nego”, im, mniej zmienne warunki otoczenia i im mniej uczestni­cy zespołu zdolni są do improwizacji, tym bardziej postępująca formalizacja sprzyja sprawności funkcjonowania i na odwrót.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)