ZASADNICZE MYŚLI

Zasadnicze myśli wystarczy tu powtórzyć z lektury obowiąz­kowej [tamże, s. 564—567].Instytucja skrajnie scentralizowana to taka, w której prawo decydowania o wszystkim umieszczone jest w jednym punkcie (zwanym punktem centralnym, np. w osobie jednoosobowego kie- rownika naczelnego). Instytucja skrajnie zdecentralizowana, to taka, w której umieszczono je wyłącznie na szczeblach kierowa­nia najniższych w danym ciągu zależości.Oba te wypadki trzeba rozpatrywać jako graniczne. Między nimi zachodzi wielka mnogość przypadków pośrednich. „Scentra­lizowany” i „zdecentralizowany” (gdy nie zastrzeżemy, że chodzi o  wypadki skrajne) będą więc dla nas parą terminów współ- względnych, podobnie jak duży i mały, długi i krótki oraz inne podobne pary. Stopniowanie centralizacji można rozumieć trojako. Osiąga ona wyż­szy stopień i wtedy, gdy ceteris paribus centralizuje się coś na wyższych szczeblach, i wtedy, gdy na tych samych szczeblach centralizuje się wię­cej rzeczowych zakresów spraw, i wreszcie także wtedy, gdy na tych samych szczeblach centralizuje się te same rzeczowe zakresy spraw, lecz centralizuje się je „głębiej”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)