ZARZĄDZANIE

Aby łatwiej wniknąć w pierwszą sprawę, dobrze jest ułożyć sobie dwa łańcuchy pojęć, w których każde następne pojęcie jest przypadkiem poszczególnym poprzedniego. Niektóre z nich już znamy.Znajdowanie się rzeczy w stanie dającym się zazwyczaj określić przez opisanie jej stosunku do innej rzeczy lub do części jej samej = zachowanie się.Zachowanie się rzeczy, o którym się mniema, że jest przy­czyną zachowania się innej rzeczy = oddziaływanie pierwszej z nich na drugą.Oddziaływanie rzeczy na inną rzecz (zwykle za pomocą ja­kiejś trzeciej rzeczy), zmierzające do osiągnięcia skutku zamie­rzonego przez istotę, która może zachowywać się umyślnie = = sterowanie. Drugi łańcuch zaczyna się od pojęcia „oddziaływa­nie” i obejmuje:Oddziaływanie dowolne i zmierzające do celu = działanie.Działanie zmierzające do spowodowania, aby inna rzecz zachowywała się, a w szczególności funkcjonowała zgodnie z za­mierzeniem działającego (lub inaczej: sterowanie będące działa­niem, czyli wykonywane przez istotę obdarzoną świadomością lub podświadomością) = kierowanie w znaczeniu ogólnym.Kierowanie w znaczeniu ogólnym, którego celem jest spo­wodowanie cudzego działania zgodnego z zamierzeniem kierują­cego = kierowanie w węższym znaczeniu, czyli kierowanie ludź­mi (a w prakseologii oraz w prakseologicznej teorii organizacji zarządzania krótko: kierowanie).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)