ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA

Decentralizacja lokuje uprawnienie do decydowania jak najbliżej miejsca działania;decentralizacja może dać najlepsze łączne rezultaty, jeśli dla więk­szości podejmowanych decyzji rzeczywiście wprowadza w grę znajomość faktów najgłębszą, najbardziej stosowalną w działaniu i umożliwiającą najszybsze ich zrozumienie;decentralizacja daje rezultaty tylko wtedy, gdy następuje rzeczywi­ste przekazanie władzy, nie daje ich, gdy żąda się (od podwładnych) wy­liczenia się (z otrzymanych uprawnień) lub — co jeszcze gorzej — jeśli z góry przyjmuje się, że będzie się ich kontrolowało;decentralizacja zakłada, że ma się zaufanie do osób wykonujących funkcje zdecentralizowane, że w większości wypadków będą one podej­mowały dobre decyzje; zaufanie to powinno wyjść ze strony dyrekcji;decentralizacja wymaga jasnej świadomości, że główna rola szta­bów polega na pomaganiu i doradzaniu wykonawcom przez stosunkowo niewielką liczbę osób doświadczonych w ten sposób, by ci, którzy podej­mują decyzje, mogli to czynić mając świadijmość, że sami znają przyczy­ny swoich decyzji;decentralizacja wymaga zrozumienia, że ogół licznych, poszczegól­nych dobrych decyzji więcej jest wart dla przedsiębiorstwa i dla całego świata niż decyzje podjęte i kontrolowane centralnie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)