ZAGADNIENIE PRZEPŁYWU

Zagadnienie przepływu rzeczy i informacji ma tak wielkie znaczenie dla teorii organizacji, że, jak wspomniałem wyżej (2.1.5.), na analizie sche­matów organizacyjnych (a w tym przede wszystkim informacyjnych) moż­na oprzeć konstrukcję całej tej teorii. W tym sensie „w ramach ogólnej’ teorii organizacji można rozwiązać wszystkie i tylko takie problemy, któ­re dotyczą wzajemnej pozycji jednostek organizacyjnych uwarunkowanej przez istnienie lub nieistnienie stosunków informacyjnych, a więc proble­my, w których chodzi np. o to, które jednostki mają charakter ogniw pośredniczących, ile stopni pośrednich” (my nazywamy je w tej książce „węzłami”) „musi przejść informacja w drodze z jednej jednostki orga­nizacyjnej do drugiej, albo jakie jednostki natrafiają na trudności spo­wodowane nadmierną długością dróg komunikacyjnych prowadzących do innych jednostek” [Bossmann 1967, s. 73].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)