WŚRÓD UCZESTNIKÓW

Powstaje ono np. wtedy, gdy wśród uczestników zespołu wytwarza się grupa ludzi powiązanych między sobą, bez stwier­dzania tego w sposób sformalizowany, lecz ciaśniej niż z pozosta­łymi uczestnikami zespołu (grupa „nieformalna”). Grupa ta ma z reguły swego przywódcę, przez nikogo formalnie nie mianowa­nego, lecz — póki dla członków grupy wciela wartości, które ich łączą — mającego silny wpływ na zachowanie się członków grupy. Grupa zaś jako całość stanowi bardzo skuteczne — może najsku­teczniejsze — narzędzie tworzenia się opinii publicznej jako swoi­stego systemu wspólnych wartości.Na istnienie tego zjawiska pierwszy, jak się zdaje (z począt­kiem naszego stulecia), zwrócił uwagę Ch. H. Cooley, który gru­pom takim nadał, nazwę „grup pierwotnych” (primary groups) jeszcze jeden przykład z innej dziedziny. Wyobraźmy sobie, że w jakiejś katedrze szkoły wyższej przyjęto metodę nauczania, opisaną w rozdziale 1.3., i sformalizowano ten tryb postępowania przez wydanie pisemnego przepisu wskazującego, jak będzie się zachowywał wykładowca i jakiego zachowania się będzie oczeki­wał od studentów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)