WPROWADZONE POJĘCIE

Pojęcie to wprowadził do naszej literatury za Nordsieckiem, o  ile wiem, J. Trzcieniecki [1964, s. 78]. Określa on „przebieg” jako „następstwo czynności przynoszące w efekcie wykonanie określonego zadania” (ściślej byłoby może: „ciąg czynności wy­konywanych w określonej kolejności dla osiągnięcia określonego celu”).Jeśli komórka organizacyjna jest najmniejszym zgrupowaniem ludzi wchodzących w skład zespołu, zjednoczonym przez to, że pełnią określoną funkcję (lub grupę funkcji), czyli realizują ja­kieś stałe, wyróżnione zadanie — to „przebieg” organizacyjny możemy chyba pojmować jako najmniejszy ciąg czynności wy­odrębnionych z ich ogółu przez to, że zmierza do wykonania okre­ślonego zadania. Ale kryteria wyróżniania komórek bywają z reguły inne od kryteriów wyróżniania przebiegów. Komórki specjalizują się naj­częściej według szczególnych kompetencji opanowanych przez członków zespołu. „Przebieg” dotyczy kolejnych czynności, z któ­rych się składa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)