WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Widzieliśmy ‚wszak, że i Weber doce­niał niebezpieczeństwa przerostów biurokracji. Różnica w stosunku do Webera polega tylko na tym, że w niniejszej książce biurokracją nie na­zywamy „typu idealnego”, lecz konkretną warstwę społeczną. Propono­wany system terminów tej grupy pojęć jest też zgodny z powszechnie wyczuwaną fukcją znaczeniową sufiksów takich, jak „…acja”, „…tyzm”,      tyzacja” itp. Biurokratyzm jest we współczesnym świecie niezbędnym spo­sobem funkcjonowania wielkich instytucji. Polega on na posłu- giwaniu się w kierowaniu nimi zasobem informacji, utrwalonym w ewidencjach różnego rodzaju (dokumenty, akta, księgi, karto­teki, taśmy magnetofonego itp.), a więc na kierowaniu instytu­cjami „zza biurka”; na zawodowym w zasadzie wykonywaniu funkcji regulujących; traktowaniu tego zajęcia jako głównego źró­dła środków utrzymania, oraz na specjalizacji osób wykonujących funkcje regulacyjne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)