W NASZYCH WARUNKACH

Można chyba zaryzykować hipotezę, że w naszych polskich warunkach struktury organizacyjne dość daleko odbiegają od „typu idealnego” struk­tury technicznej (choć zwolna się do niego zbliżają), warunki otoczenia są mało ustabilizowane, a więc zmienne, a charakter narodowy cechuje skłonność do improwizacji i umiejętności improwizowania (5.4.1.). Tak więc nie maksymali zacja ani minimalizacja, lecz optyma­lizacja stopnia formalizacji ze względu na konkretną sytuację organizacyjną sprzyja maksymalizacji sprawności funkcjonowania.Szczegóły i przykłady w tej sprawie zob. [Zieleniewski 1967a, s. 173—178].Organizacji nieformalnej ex definitione nie można — ale też nie potrzeba — umyślnie tworzyć. Tworzy się ona spontanicznie pod wpływem rzeczywistych potrzeb instytucji, a także pod wpły­wem organizacji formalnej ustanowionej przez organizatora.Używając wyżej terminu grupa „nieformalna” (4.5.1.) wziąłem drugą część tego wyrażenia w cudzysłów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)