W GRANICACH MOŻLIWOŚCI

Jest ono ] jednak stopniowalne i maleje w miarę wzrostu zarówno szczegóło­wości instrukcji (5.3.1.), jak i dotkliwości sankcji za ich nieprze­strzeganie — aż do punktu, w którym spada prawie do zera (przy I bardzo szczegółowo zaprogramowanych instrukcjach, do których j wykonawca chce się stosować, i/albo przy bardzo dotkliwych san- j kcjach stwarzającyh sytuację „nieodpartego przymusu”). W każdym razie człowiek ma poczucie odpowiedzialności za swoje czyny ‚ zaniechania przede wszystkim w granicach pozostawionej mu możliwości wyboru najwłaściwszego jego zdaniem wariantu działania. Ten właśnie tok myśli doprowadził do utrwalenia się w teorii organizacji tezy, że zakresy obowiązków, odpowiedzialności służbowej i uprawnień do decydowania powinny się pokrywać albo — wyrażając inaczej podobną myśl — że niezależnie od od­powiedzialności za swoje dzieło każdy ponosi odpowiedzialność za swoje obowiązki tylko w granicach swych uprawnień do decy­dowania o sposobie ich wykonania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)