SUROWE SŁOWA

Jeśli zaś chodzi o „poszczególnego biurokratę, to cel państwa zmienia się dla nie­go w jego cel prywatny, w pogoń za wyższym stanowiskiem, w ro­bienie kariery” [Marks… 1962, t. 1, s, 300].Nie mniej surowe są słowa Lenina zwrócone przeciw biurokra­cji. W r. 1897 określił on biurokrację rosyjską jako „wszechwład­ną, nieodpowiedzialną, przekupną, barbarzyńską i pasożytującą” [Lenin 1950, t. 2, s. 352]. W r. 1904 pisząc o pejoratywnie rozu­mianym biurokratyzmie w kierowaniu partią Lenin stwierdził, że jest „to podporządkowanie dobra sprawy interesom kariery, zwra­canie wyjątkowej uwagi na posadki oraz ignorowanie pracy, kłót­nie o kooptacje zamiast walki o idee” [Lenin 1953, t. 7, s. 386]. Nieubłaganie surowy był sąd Lenina o objawach pejoratywnie rozumianej biurokracji niewyplenionej jeszcze za jego życia w Kraju Rad. W liście do D. J. Kurskiego, napisanym 17 I 1922 r, Lenin poleca „zorganizować walkę z mitręgą biurokratyczną rze­czowo według wszelkich zasad sztuki wojennej” [Lenin 1957, t. 35, s. 519].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)