STRESZCZENIE POGLĄDÓW

Inni np. R.K. Merton, P. Selznik, A.W. Gouldner rozwijając myśl Webera podkreślali raczej wady biurokracji stwierdzając, że w rzeczywi­stości administracja biurokratyczna bynajmniej nie funkcjonuje tak spraw­nie, jak by powinien funkcjonować jej idealny typ sformułowany przez Webera.Główną przyczyną wywołującą odchylenia rzeczywistego funkcjono­wania instytucji biurokratycznych od przewidywanego widzą oni w nie­zamierzonych przez kierowników i nieprzewidywanych przez nich skutkach ich własnego działania kierowniczego. Bodźce uruchamiane przez przeło­żonych w celu spowodowania działania podwładnych niekiedy zawodzą, niekiedy zaś wywołują reakcje inne od zamierzonych (w naszej publicy­styce lat sześćdziesiątych dla bodźców wywołujących reakcje przeciwne niż zamierzone utarła się nazwa „antybodźców”). Dobre streszczenie poglądów Mertona, Selznika i Gouldnera w języku polskim znajdzie czytelnik w przekładzie książki J. Marcha i H.A. Si­mona Organizations [March… 1964, s. 65—84].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)