STOSOWANE TERMINY

Terminy te stosowane bez dodatków byłyby przy tym niejako „neutralne”: nie zawierałyby ani nagany, ani po­chwały, którą trzeba by wyrażać dodatkowo za pomocą odpowied­niego uzupełnienia. Osobiście sądzę, że wprawdzie w praktyce natrafiamy przeważnie raczej na (a przynajmniej jesteśmy skłon­ni zauważać) przerosty („degenerację”) niż niedorozwój biurokra­tyzmu, jako sposobu funkcjonowania instytucji, ale wcale nie na­leżą do rzadkości — ani przypadki właściwego dla danej sytuacji stopnia zbiurokratyzowania (zasługujące na pochwałę, a nie na naganę), ani nawet przypadki jej niedorozwoju. Zaletą tej propozycji terminologicznej jest to, że w przybliżeniu jest ona zgodna ze sposobem rozumienia tej grupy terminów, najbardziej roz­powszechnionym wśród socjologów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)