SPEŁNIONE WARUNKI

Gdy oba te warunki nie zostaną spełnione, zwiększanie autonomii komórek organizacyjnych nie przynosi większych rezultatów” [A. Matejko 1967b, s. 176], Warto na zakończenie stwierdzić, że problem właściwego roz­mieszczenia uprawnień do decydowania (właściwego stopnia cen­tralizacji) jest w Polsce od dawna przedmiotem poważnego zain­teresowania. W ogólnej administracji „terenowej” od szeregu lat odbywa się proces celowego decentralizowania tych uprawnień. Podkreśla się też — choć może nie-zawsze i nie w pełni reali­zuje — postulat przesuwania w dół nie tylko uprawnień i obo­wiązków, lecz także odpowiednich zasobów, a w szczególności „etatów”. Proces ten rozszerza się w ostatnich latach także na administrację gospodarczą. Uchwała nr 383 Rady Ministrów z 7 XII 1966 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania zjednoczeń przemysłowych (Monitor Polski z 16 XII 1966 r.) stwierdza m. in. (w § 5, p. 3), że „w miarę podnoszenia się pozio­mu organizacyjnego przedsiębiorstw należy ograniczać zakres ustalanych dla przedsiębiorstw wskaźników dyrektywnych … stosując . .. instrumenty ekonomiczne i bodźce zainteresowania materialnego”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)