RZECZYWISTE ODCHYLENIE

Odchylenia rzeczywistej rozpiętości kierowania od formalnej pociągają za sobą odpowiednie odchylenia w liczbie szczebli kie­rowania. W naszych przykładach departament X obejmuje for­malnie we wszystkich wydziałach trzy szczeble, w rzeczywistości trójszczeblowość zachodzi tylko w jednym wydziale, a w pozosta­łych dwu są tylko dwa szczeble. W departamencie Y, który for­malnie ma we wszystkich ośmiu wydziałach po trzy szczeble, wi­dzimy w rzeczywistości „na codzień” tylko siedem wydziałów, z tym że w czterech wydziałach liczba szczebli wynosi cztery, a w jednym w stosunku do pięciu pracowników — trzy, a w sto­sunku do sześciu — cztery. Zobaczymy jeszcze, jak się przedstawiają wartości zasięgu kie­rowania. W departamencie X formalny zasięg kierowania dyrek­tora A pokrywa się z rzeczywistym. W departamencie Y jest ina­czej. Rzeczywisty zasięg kierowania dyrektora departamentu jest o  13 mniejszy niż zasięg formalny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)