RYZYKOWNA TEZA

Można nawet zaryzykować tezę, że przeważnie centralizowanie w sensie przesuwania uprawnień do decydowania między szczeblami hierarchii jednostek organizacyj­nych oznacza konieczność jednoczesnego decentralizowania ze względu na szczeble kierowania. Jest to konsekwencja oczywiste­go ograniczenia „przepustowości” ludzkiego umysłu. Dany umysł może mianowicie w danym czasie powziąć z danym wysiłkiem nie więcej niż określoną liczbę decyzji o danym stopniu trudności i złożoności. Jeżeli więc na dany szczebel hierarchii jednostek or­ganizacyjnych (na daną „instancję”) nałożymy obowiązek pobiera­nia zwiększonej liczby decyzji określonego rodzaju (choćby bar­dziej szczegółowych), to trzeba odpowiednio zwiększyć obsadę tej instancji. To z kolei, wobec ograniczonego potencjalnego zasięgu kierowania, wymaga zwiększenia w tej instancji liczby szczebli kierowania i przesunięcia w niej (faktycznie, jeżeli nawet nie formalnie) decyzji w dół, czyli zdecentralizowania ich ze wzglę­du na szczeble kierowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)