REZULTAT RÓŻNIC

W rezultacie tych różnic w sprzężeniach muszą wystąpić także różnice między formalnie ustalonymi przebiegami organizacyjnymi (jeśli je w ogóle formal­nie ustalono) a przebiegami rzeczywistymi. Tę myśl można sformułować też w języku „behavioralnym” jako stwierdzenie różnic między formalnie ustalonymi a rzeczy­wistymi „zachowaniami się” ludzi i wtedy otrzymujemy przykła­dy działań nieformalnych: formalnie kierownik departamentu X obywatel A „powinien” polecenia służbowe przekazywać referen­tom E i F przez naczelnika B, ale w rzeczywistości przeważnie czyni to bezpośrednio. W rezultacie jego formalna rozpiętość kie­rowania (4.3.1.) wynosi 3, ale rzeczywista jest 7, co łączy się nie­wątpliwie z tym, że rozpiętość potencjalna wynosi 7 lub więcej. Na odwrót w departamencie Y formalna rozpiętość kierowania dyrektora A, wynosząca 8, przekracza prawdopodobnie potencjal­ną i, być może, m. in. dlatego rzeczywista rozpiętość wynosi- tyl­ko 4. Podobnie ma się rzecz z naczelnikami C i D w departa­mencie Y.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)