PRZYPŁYW INFORMACJI

Stosunki organizacyjne w instytucji, czyli zgodnie z naszym ujęciem (4.1.1.). stosunki między jej częściami (ludźmi i składni­kami innych zasobów), wpływające jakoś na jej powodzenie, moż­na sprowadzić ostatecznie do wymiany jakichś rzeczy między składnikami instytucji. Rzeczy te mają dla funkcjonowania insty­tucji znaczenie bądź to same przez się, bądź też zarazem jako „nośniki” informacji (ściślej: nośniki znaków treści, zwane też niekiedy „znacznikami”, co jest przekładem angielskiego terminu marker), bądź wreszcie tylko jako nośniki informacji. W tym ostatnim przypadku informacje mogą być przenoszone nie przez jedną i tę samą rzecz, lecz przez łańcuch rzeczy kolejno stają­cych się nośnikami tej samej informacji (np. przy przenoszeniu odpowiednio przetworzonych informacji za pośrednictwem fal akustycznych lub innych).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)