PRZEROSTY BIUROKRATYZMU

Rozpatrywanie instytucji pod kątem widzenia występujących w nich przebiegów organizacyjnych stanowi, jak sądzę, istotę dynamicznego spojrzenia na strukturę procesów funkcjonowania instytucji. Zarazem jednak związek tych przebiegów z układem komórek organizacyjnych dobrze ilustruje tezę, że pojęciowe roz­różnienie między organizacją rozpatrywaną statycznie (z jej strukturą komórek i jednostek organizacyjnych) a organizacją rozpatrywaną dynamicznie (z jej strukturą zdarzeń zgrupowa­nych w „przebiegi”) nie oznacza bynajmniej, jakoby jedna mogła być zrozumiała bez drugiej. Oceny „biurokracji” są krańcowo różne. Wynika to z pewnoś­cią w znacznej mierze z nieporozumień terminologicznych, często bowiem, nawet o tym nie wiedząc, używamy tego słowa w róż­nych znaczeniach. Ale nie tylko nieporozumienia terminologiczne są tu winne. Występują też różnice w poglądach na istotę, na głębszą treść i konsekwencje samego zjawiska społecznego w za­sadzie podobnie rozumianego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)