PROCES ŁĄCZNOŚCI

„Proces łączności w organizacji polega — biorąc rzecz ab­strakcyjnie — na przeprowadzaniu oddzielnych cząstek (po­szczególnych jednostek) wiadomości między ustalonymi punktami wyjściowymi i punktami końcowymi poprzez linie grafu W ten sposób, by zostało spełnione każdorazowo przyjęte kryterium optymalizacyjne” [Bóssmann 1967, s. 96],W świetle tego stwierdzenia — i zresztą także w świetle wielu innych zagadnień organizacyjnych — określenie, co się rozumie przez „jednostkę wiadomości”, nabiera szczególnej wagi. Chodzi przy tym o to, by jednostka ta spełniała wymagania „operacyjne” stawiane w ogóle jednostkom miary: by możliwie łatwo można było stwierdzić liczbę tych jednostek w konkretnym zespole in­formacji i by każda jednostka była w możliwym stopniu równa każdej innej. „Bit” („binary digit”, czyli liczba w „systemie” zerojedyn­kowym) definiowany w teorii informacji jako wiadomość roz­praszająca niewiedzę informowanego o stanie rzeczy w przypad­ku, gdy istnieją dwa i tylko dwa możliwe stany rzeczy, nie spełnia pierwszego z tych postulatów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)