PRETENSJE DO PRACOWNIKA

Nie można by mieć np. pretensji do pracownika odpowiedzialnego za stan dróg, gdyby z czyjejkolwiek winy istniały wa­runki uniemożliwiające mu, mimo dostatecznych starań z jego strony, otrzymanie na czas niezbędnych tworzyw i siły roboczej.Z drugiej strony osoba odpowiedzialna za coś musi mieć określony stopień swobody wyboru sposobu wykonania swych obo­wiązków. Tym zagadnieniem musimy się zająć nieco bardziej wni­kliwie, bo może ono budzić pewne wątpliwości. Otóż ex definitione I (na zasadzie definicji) wykonanie obowiązków wymaga działania. Działanie zaś jest (również ex definitione) zachowaniem się celo­wym i dowolnym (3.1.1.). Na koniec „dowolność” działania okreś­liliśmy (tamże) jako poczucie swobody wyboru sposobu zachowa­nia się. W zasadzie człowiek w normalnych warunkach ma stale j mniej lub bardziej uświadomione poczucie tej swobody.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)