POSTAWA URZĘDNIKÓW

Polegają one na „bezdusznej” postawie urzędników-formalistów; na ich alienacji w stosunku do kręgu zewnętrznego instytucji; na wykonywaniu władzy nie w imieniu i interesie rzeczywistego mocodawcy, lecz we własnym imieniu i interesie; oraz na traktowaniu funkcjonowania własnych komórek organizacyjnych jako celu samego w sobie, podczas gdy w istocie powinno ono być środkiem do celów zewnętrznych — z reguły społecznych.Do pewnych granic rozwoju biurokratyzmu jego zalety — fa­chowość, obiektywizm i specjalizacja biurokracji — okupują jego wady. Powyżej tego stopnia szkody górują nad korzyściami. A że stopień nasilenia biurokratyzmu zależy od stopnia nasilenia tych cech funkcjonowania instytucji, które są źródłem biurokratyzmu, przeto zwalczanie jego przerostów powinno polegać na oddziały­waniu na owe cechy. Cóż kiedy brak jest sprawdzonej empirycz­nie wiedzy o tym, jakie mianowicie cechy funkcjonowania insty­tucji, podatne na oddziaływanie środkami organizacyjnymi, są istotnymi źródłami biurokratyzmu. Gdybyśmy więc nawet znali jego optymalny stopień, nie umielibyśmy go dowolnie regulować.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)