PODOBNE ZJAWISKO

Tymczasem, czy to powierzono wykłady nowe­mu wykładowcy nie mającemu przekonania do tej metody, czy studenci danego roku z jakichkolwiek powodów przestali się przy­gotowywać do zajęć — dość na tym, że podczas zajęć „nie klei się” dyskusja i praktycznie coraz większa część zajęć zmienia się na tradycyjny wykład. Dawne zarządzenie — formalnie obowią­zujące, bo nie odwołane — idzie w niepamięć i wszyscy (wykła­dowca i studenci) zachowują się w rzeczywistości inaczej, niż to przewiduje formalny tryb zajęć.Podobne zjawisko odchyleń rzeczywistych przebiegów organi­zacyjnych od toku formalnie ustalonego, łatwo zauważyć w insty­tucjach posługujących się formularzami obiegowymi. Gdy rzeczy­wiste przebiegi różnią się od formalnych, niektóre rubryki formu­larzy pozostają nie wypełnione, lub też trzeba zmieniać na for­mularzu zdezaktualizowane nagłówki niektórych rubryk.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)