PODOBNE POJĘCIE

Podobnie pojmowaną decentralizację w zakresie organizmów biolo­gicznych opisuje m. in. A. Malinowski pisząc: „Tak więc poszczególne organy mają znaczną autonomię i możność samoregulacji. Wyższe centra interweniują nie programując szczegółowo ich pracy. Centra te w zasa­dzie zmieniają tylko nastawienie niższych organów (odnosi się to do or­ganów nie podlegających dowolnemu sterowaniu) lub włączają, albo wy­łączają je jako całości, jeśli są to organy podlegające dowolnemu stero­waniu centralnemu” [Organizacija i uprawlenije 1968, s. 131]. J. J. Ser- van-Schreiber, autor wspomnianego już „bestsellera” lat 1967—1968 w Europie Zachodniej [1967 s. 279], powołując się na nie mniej znanego działacza francuskiego O. G. d’Estainga, inicjatora szkoły zarządzania w Fontainebleau, cytuje następujących „dziesięć podstawowych zasad no­woczesnego zarządzania” sformułowanych przez jedną z czołowych firm amerykańskich; nietrudno odszukać w nich wysunięte przez nas zasady centralizacji i decentralizacji uprawnień do decydowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)