PODOBNE KRYTERIA

A. Simon sformułował podobne kryterium jeszcze bardziej syntetycznie, pisząc, że „decyzje należy podejmować tam, gdzie mogą one być podjęte z największym znawstwem”, czyli „tam, gdzie jest osiągalna wiedza potrzebna do skoordynowania naszej decyzji z innymi decyzjami” [SimOn 1959a, s. 23 i 24].Trzeba jednak stwierdzić, że decentralizacja nie zawsze daje spodziewane wyniki w zakresie wzrostu inicjatywy osób, którym przekazano pewne uprawnienia do decydowania.Tak np. zdając sprawę z książki D. Katza i R. L. Kahna A. Matejko przypomina „eksperyment Morse’a i Riemera, polegający na zwiększeniu zakresu władzy dolnych komórek organizacyjnych w jednym z przedsię­biorstw amerykańskich. Okazało się, że to zwiększenie daje pozytywne skutki tylko przy spełnieniu pewnych warunków. Pierwszym z nich jest obiektywna możność wykorzystania władzy do ulepszeń zgodnych z ocze­kiwaniami pracowników. Drugim warunkiem jest odpowiednie przygoto­wanie pracowników do ulepszeń, ich zainteresowanie tymi ulepszeniami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)