PODOBNA KONCEPCJA

Za koncepcję nieco podobną do omówionej tu charakterystyki funkcji podstawowych można by uważać wysuwane od niedawna na Zachodzie określenie „linii frontowej” (por. wspomnianą w „Biuletynie Informacyj­nym CUJM” nr 12/1967 s. 45, książkę J. Blacka i G.B. Forda Front-Line Management oraz D.E. Smith [1965]), zastosowane zapewne przez analo­gię z podstawowym dla wojska w czasie wojny charakterem działalności bojowej na „linii frontu”.Nieco innym, niż nasze, rozróżnieniem posługuje się J. Woodward, która podkreśla zasadniczą różnicę między „funkcjami zadaniowymi” i „elementarnymi”. Pierwsze (task. functions) obejmują działalność podsta­wową, do której autorka zalicza finansowanie przedsiębiorstwa, prace nad rozwijaniem (obmyślaniem, konstruowaniem i doskonaleniem) pro­duktu, produkowanie i sprzedawanie go. Funkcje „elementarne” (element functions) obejmują prowadzenie spraw osobowych, planowanie, kontrolę (przez którą autorka rozumie mierzenie wyników), inspekcję (utrzymy­wanie dobrej jakości produktu) i konserwację [Woodward 1965, s. 97]. Ta sama autorka [tamże, s. 97 i 98] stwierdza jednak wieloznaczność ter­minu funkcja.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)