ORGANIZACJA NIEFORMALNA

W rezultacie nieformalnie (bez żadnego zarządzenia ani regulaminu) „przy­jęło się”, że w dwu mniejszych wydziałach dyrektor „przydzie­la’’ i nadzoruje bezpośrednio robotę zarówno naczelników, jak referentów.Ale w „wielkim” departamencie Y tegoż lub innego urzędu sprawa może się przedstawiać zgoła inaczej. Formalnie dyrektoro­wi departamentu podlega ośmiu naczelników „wielkich” wydzia­łów; dwa wydziały zatrudniają mianowicie po dwunastu, a sześć po ośmiu do dziesięciu referentów. Sprawy należące do departa­mentu bywają skomplikowane i niepowtarzalne, tak że potencjal­na rozpiętość kierowania (4.3.1.) jest niewielka. W rezultacie tych innych okoliczności nieformalnie „utarło się”, że naczelnik jed­nego z dwu większych wydziałów otrzymuje wskazówki służbowe przeważnie bezpośrednio od jednego z zastępców kierownika całe­go urzędu z pominięciem dyrektora departamentu, a obaj naczel­nicy „wielkich” wydziałów osobiście nadzorują z reguły pracę tylko niektórych referentów swych wydziałów, resztę zaś podpo­rządkowali referentom, których wyznaczyli na swoich „zastęp­ców”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)