ORGANIZACJA FORMALNA

Dr Bielski zwrócił też uwagę na większą trudność mierzenia stopnia sformalizowania organizacji, jeśli nie ogranicza się jej do tego, co zostało zapisane lub narysowane. Niewątpliwie jest to utrudnienie, nie uniemożli­wia jednak rozgraniczenia organizacji formalnej i nieformalnej. Przyjęta przez mnie koncepcja rozszerza oczywiście sferę organizacji formalnej, ale jednorodność tego, co sformalizowano pisemnie i ustnie (podobieństwo konsekwencji sformalizowania pisemnego i ustnego), przemawia za utrzy­maniem tej koncepcji, mimo wiążących się z nią trudności. Nie sądzę, by można było prawidłowość odzwierciedlenia przez system pojęciowy sto­sunków, jakie rzeczywiście zachodzą, poświęcać dla ułatwień w opero­waniu tym systemem w badaniach. Trzeba raczej poszukiwać takich de­finicji, które zachowałyby walory merytoryczne, a jednocześnie nadawały się do operacyjnego zastosowania w badaniach. Tak więc przez organizację formalna rozumiem tu określony j system znaków, w których ujęto cele instytucji i stosunki orga­nizacyjne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)