OPISY I WYKRESY

Rozważając powyższe przykładowe opisy i wykresy należy zwrócić uwagę na to, że przy opisie rzeczywistych podporządkowań, stanowiących odchylenie od tego, co ustalono w formalnym schemacie organizacyjnym, podkreślono wyrażenia „przeważnie”, „z reguły”, „większość”, aby zaznaczyć, że opisane tym nieformal­ne podporządkowania przeważają wprawdzie w zwyczajowej, for­malnie nieusankcjonowanej praktyce, ale zdarzają się, a w każ­dym razie możliwe są przypadki, gdy formalne sprzężenia (4.3.3.) organizacyjne, zapomniane na codzień, odzyskują znaczenie.Na dolnej części wykresu 4.5.1.-4. zaznaczyłem za pomocą skie­rowanej linii przerywanej jeszcze inny przypadek sprzężenia or­ganizacyjnego nie objętego organizacją formalną. Jest to sprzę­żenie, które występuje nie „zamiast”, lecz „obok” sprzężeń for­malnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)