OKREŚLONY STOSUNEK

Błąd ten może jednak w tym ostatnim wypadku prowadzić do jeszcze większego zagmatwania niż przy rozważaniach nad or­ganizacją w ogóle.W istocie rzeczy dychotomiczne rozróżnienie organizacji for­malnej i nieformalnej dotyczy poszczególnych stosunków, z któ­rych się składa organizacja w znaczeniu atrybutowym. Tylko w tym znaczeniu oznacza ono bowiem dwie wzajemnie się uzupeł­niające części, które stanowią łącznie „organizację całkowitą” (wy­kres 4.5.1.-1.).Określony stosunek między częściami rzeczy mający znaczenie dla jej powodzenia (czyli stosunek organizacyjny) lub jakiś ważny dla jej powodzenia proces (czyli przebieg organizacyjny — 4.4.4.), albo bowiem został ujęty w jakimś systemie znaków albo nie.Jest jeszcze wiele innych źródeł nieporozumień. Zwrócił na to uwagę M. Bielski we wspomnianym wyżej referacie, kładąc słusznie nacisk m. in. na różnicę w« pojmowaniu tej terminologii przez większość psychologów i socjologów z jednej strony i przez teoretyków organizacji i zarządzania z drugiej. Różnice te wy­stępują szczególnie wyraźnie przy ujęciu dynamicznym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)