OKREŚLENIE GŁÓWNYCH KRYTERIÓW

Lutosławski zaproponował przekonujące określenia głów­nych kryteriów, którym powinny odpowiadać zasady decentrali­zowania decyzji wykonawczych: «kryterium trafności» polega na tym, aby przekazywać w dół te wszystkie decyzje, co do których istnieje większe prawdopodobieństwo, że gdy będą podejmowane na niższym szczeblu, to lepiej przysłużą się ogólnym celom gospo­darczym, wyrażonym w planie centralnym. „«Kryterium odpowie­dzialności* wymaga, aby zespół współzależnych decyzji delegowa­nych (my byśmy powiedzieli: przekazanych) na dany szczebel był wystarczająco szeroki… aby można było ocenić ich pozytywny lub negatywny charakter w odniesieniu do celów gospodarki narodo­wej, wyrażonych w planie centralnym” [Lutosławski 1960, s. 65].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)