ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE

Aby jednak powstała odpowiedzialność za wykonanie obowiązku, konieczne jest spełnienie przynajmniej dwu warunków: obowiązki te muszą być obowiązanemu rzeczywiście (choć nie koniecznie w sposób w pełni świadomy!) znane i musi on mieć „zewnętrzną” (obiek­tywną) możność ich wypełnienia.Spełnienie pierwszego z tych warunków w stosunku do obo­wiązków związanych z zajmowaniem określonego stanowiska w instytucjach zarządzanych jest sprawą prawidłowego informowa­nia każdego członka zespołu, co do niego należy. Obowiązek do­ prowadzenia tych informacji do każdego bezpośredniego pod­władnego ciąży na każdym bezpośrednim przełożonym. Na drugi warunek składają się dwa rodzaje okoliczności — za oba ponoszą odpowiedzialność bezpośredni oraz wszyscy po­średni kierownicy każdego pracownika aż do szczytu hierarchii organizacyjnej. Z jednej strony chodzi o zapewnienie pracownikowi zewnętrz­nej możliwości wykonania obowiązków, a to znów wymaga okre­ślenia ich zgodnie z jego rzeczywistymi kwalifikacjami i dostar­czenia mu potrzebnych zasobów .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)