OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jest obowiązkiem każdego człowieka zachowywać się zgodnie z normami etycznymi przyjętymi w jego środowisku, choćby żad­nym wyraźnym oświadczeniem wcale nie przyjął na siebie tego obowiązku. Powinien więc na przykład udzielać w miarę swych możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują, mówić prawdę itp, czyli działać (a pamiętamy, że dowolne i celowe wstrzymanie się od czegoś, też jest działaniem) tak, by określone rzeczy przybie­rały w określonym czasie stan określony w normie moralnej. Jest obowiązkiem obywatela stosować się do przepisów prawnych — płacić podatki, służyć w wojsku — czyli znów jakoś działać, choć­by się do tego wyraźnie nie zobowiązywał. Inne obowiązki przyj­mujemy na siebie na podstawie specjalnej umowy: na przykład podejmując się napisania książki biorę na siebie obowiązek do­prowadzenia do tego, by w określonym czasie wydawnictwo otrzy­mało stos kartek niosących na sobie napisane na maszynie znaki określonych treści.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)