MOŻLIWOŚĆ STANU RZECZY

Praktycznie bowiem otrzymując określoną wiadomość z reguły nie znamy liczby możliwych sta­nów rzeczy, których wiadomość ta dotyczy, nie możemy zatem stwierdzić, w jakim stopniu nasza niewiedza została rozproszona, czyli ile „bitów” zawiera dana wiadomość. G. E. Slezinger [1967b, s. 66] proponuje za jednostkę informa­cji ..przyjąć słowo, które w kontekście z innymi słowami wyraża potrzebną wiadomość”. Autor wychodzi przy tym zapewne z prak­tycznego założenia, iż większość informacji w instytucjach bywa przekazywana w języku mówionym lub pisanym, w którym licz­bę słów łatwo jest policzyć; nie bierze więc pod uwagę informa­cji przekazywanych w „kodach”, np. w „kodach telegraficznych” lub rysunkowych. A tymczasem w takich kodach umownych je­den znak może symbolizować treść, której przekazanie w języku potocznym wymagałoby dużej liczby słów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)