LUDZIE WCHODZĄCY W SKŁAD GRUPY

Każdy z nich jest także członkiem swe jej rodziny. Niektórzy (np. A, C, F i H) byli razem w wojsku, mają wspólne wspomnienia z tego okresu i to stwarza między nimi jakąś szczególną więź soli­darności. Jeszcze inni (np. C, D, G, I) są zapalonymi brydżystami albo członkami lub kibicami jakiegoś klubu sportowego, albo zbie­rają razem znaczki pocztowe, są aktywistami koła ekonomicznego lub tp. Na koniec A kocha się w F, a pomiędzy paniami B, F i J wytworzyła się sympatia większa niż w stosunku do innych i lu­bią chodzić razem do kawiarni albo utworzyły trio instrumental­ne, albo mają wspólne zainteresowania, bo wymieniają między sobą informacje o pielęgnowaniu niemowląt, albo łączy je jeszcze coś innego.W ten sposób — poprzez ludzi wchodzących w skład różnych grup społecznych — grupy te przeplatają się z sobą; jedne mieszczą się w drugich, inne krzyżują się wzajemnie. Niektóre z tych grup mają określone (niekoniecznie uświadamiane przez człon­ków) własne cele grupowe, w innych niełatwo by było takie cele określić.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)