KONKRETNE DECYZJE

Wypowiadając się w zasadzie za decentralizacją konkretnych decyzji przy centralizacji ogólnych wytycznych, odpowiedniego systemu bodźców i systemu kontroli trzeba jednak stwierdzić, że zakres spraw, w których decyzje mogą być zdecentralizowane,’ jest ograniczony — iw miarę wzrostu znaczenia więzi technicznej w instytucjach (4.3.3.) ma tendencję do dalszego ograniczenia. Nigdy nie mogą ulec decentralizacji decyzje w takich spra­wach, których rozstrzygnięcie ma bezpośredni wpływ nie tylko na powodzenie komórki kierowanej przez tego, kto podjął daną de­cyzję. ale i na inne równorzędne komórki, za które on nie od­powiada. Z reguły nie bywają też decentralizowane decyzje w sprawach dotyczących trwale (ściślej: przez długi czas) i po­wszechnie, w danej instytucji obowiązujących wytycznych postę­powania, m. in. w zakresie ogólnych zasad przekazywania obo­wiązków, uprawnień do decydowania i odpowiedzialności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)