KAŻDY Z TYPÓW

Przykłady najlepiej objaśniają tę myśl. Centralizuje się decyzje ad­ministracyjne, umieszczając je na wyższym niż poprzednio szczeblu hie­rarchii jednostek organizacyjnych lub kierowania. Centralizacja będzie większa, gdy nastąpi przesunięcie o dwa szczeble, a mniejsza, gdy tylko o      jeden. Centralizacja będzie szersza, gdy więcej zakresów spraw ulegnie przesunięciu o taką samą liczbę szczebli. Będzie ona głębsza, gdy ta sa­ma liczba zakresów spraw ulegnie przesunięciu o taką samą liczbę szczebli, lecz „bardziej zupełnie” — w tym znaczeniu, że np. przesunięty zostanie nie tylko ostateczny wybór wariantu, ale 1 przygotowanie decyzji, albo gdy przesuwając prawo decyzji, zrezygnuje się z poprzednio stosowanych narad z podwładnymi. Mówiąc inaczej, pogłębienie decentralizacji to tyle co zwiększenie zakresu samodzielności osób pracujących na podrzędnym szczeblu hierarchii jednostek organizacyjnych lub na podrzędnym szczeblu kierowania — bez zwiększenia zakresu spraw przekazanych im do decydowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)