INNE POJMOWANIE PROBLEMU

A oto słowa z listu do D. A. Ciurupy z 24 I 1922: „plugawe bagno biurokracji”, które Lenin określa bliżej jako „pisanie papierków, rozprawianie o dekretach, pisanie dekretów”, stwierdzając zarazem, że „w tym morzu papierków tonie żywa praca” [tamże, s. 520], Lenin poleca więc Ciurupie „skoncentro­wać się w kontroli na walce z biurokratyzmem i mitręgą kance­laryjną” [tamże, s. 552],Całkiem inne pojmowanie problemu biurokracji narzucił socjo­logii burżuazyjnej Maksymilian Weber, którego poglądy omówi­liśmy już wyżej (2.2.2.).Pisząc o biurokracji pod wyraźnym wpływem Webera niektórzy ame­rykańscy socjologowie dość jednostronnie podkreślali zalety biurokratycz­nego (w weberowskim znaczeniu) sposobu administrowania. Rozciągnęli go oni przy tym nie tylko na państwową administrację ogólną, lecz także na prywatną kapitalistyczną administrację wielkich kombinatów przemy­słowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)