INNE ELEMENTY ORGANIZACJI

..Organizacja nieformalna” obejmuje cele i inne ele­menty organizacji instytucji, które faktycznie występują i bądź  to w ogóle nie zostały ujęte w żadnym systemie znaków, bądź też w rzeczywistości różnią się od odpowiednich ujęć, czyli sfor­mułowań.W każdej instytucji funkcjonuje jakaś sfera niesformalizowanych stosunków organizacyjnych, często nie zauważanych przez uczestników zespołu, mimo że są im znane, i ukrytych dla obser­watora z zewnątrz, a stanowiących jakby tło formalnych stosun­ków. Wzajemne proporcje tych sfer bywają różne. Część organizacji nieformalnej stanowi wraz z całą organiza­cją formalną organizacją świadomą, która obejmuje cele i stosun­ki organizacyjne, objęte świadomością choćby niektórych członków rozpatrywanej jednostki organizacyjnej lub rozpatrywanej grupy osób stojących poza tą jednostką.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)