IM MNIEJ ZAGADNIEŃ

Rozumie się, że im mniej zagadnień zostanie uznanych za godne uregulo­wania w formie takich ogólnych wytycznych, czyli im wyższy stopień różnorodności postępowania uzna się za właściwy, tym wyższy może być stopień decentralizacji. Szereg dalszych ograni­czeń omawia St. Kowalewski [1967a] wskazując w przekonywają­cy sposób np. na takie decyzje, których treść merytoryczna sama przez się nie jest ważna, ale które — jak, dajmy na to, decyzje w sprawie wyglądu znaków drogowych — powinny być w :ak najszerszej skali jednolite; takie, których podjęcie wymaga ko­sztownych studiów nie wartych tego, by je powtarzać w wielu jednostkach organizacyjnych, i szereg innych takich przypadków. Z tymi ograniczeniami można stwierdzić, że rozmieszczenie uprawnień do decydowania możliwie blisko miejsc, w których powstają zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia, zawsze przy­spiesza decyzję i obniża koszty jej powzięcia, często zaś także po­lepsza ją pod względem merytorycznymw zasadzie więc usprawnia funkcjonowanie instytucji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)