GOSPODARKA FINANSOWA

W minionym dziesięcioleciu myśl ta została przez wielu auto­rów zakwestionowana i określona jako „mit organizacyjny” (2.2.4.) — por. szczególnie [Simon… 1959b, s. 286 i nast.]. Wątpli­wości te wynikły, jak sądzę, z nie dość precyzyjnego sformuło­wania samej tezy, mianowicie z pominięcia w niej zastrzeżenia, że odpowiedzialność/o którą chodzi, jest ograniczona do zakresu rzeczywistej zewnętrznej możności wykonania obowiązków. Istotnie, jeśli pominąć to zastrzeżenie, teza nie da się utrzymać, gdyż podział czynności kierowniczych, zarysowujący się po­wszechnie we współczesnych instytucjach, znacznie ogranicza zarówno swobodę decyzji, jak i możność uzyskania własnymi tylko siłami rezultatów stanowiących wykonanie obowiązków.Tak na przykład gospodarka finansowa wielkich instytucji fi­nansowych musi być ześrodkowana w jednym ręku, nie można sobie wyobrazić, by kierownicy poszczególnych jednostek organi­zacyjnych na własną rękę dysponowali — zawsze w stosunku do potrzeb ograniczonymi — zasobami finansowymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)