GŁÓWNE WYRÓŻNIONE TEZY

Główne wyróżnione przez siebie tezy dychotomicznej „teorii organi­zacji formalnej i nieformalnej” widzi Irle, jak następuje: organizacja for­malna jest „tworem racjonalnie zamierzonym” bądź też „organizacją ta­ką, jaka być powinna”; „nie ma ona społecznej rzeczywistości”; jest „schematyczna i sztywna”; „przeszkadza tendencjom do rozwoju ducho­wego i dojrzałości”; „wywołuje powstanie organizacji nieformalnej”. Na­tomiast organizacja nieformalna „powstaje spontanicznie w sposób nie­zamierzony”, „uzupełnia organizację formalną”; „znajduje się z nią w sprzeczności”, ale według innych autorów: „istnieje niezależnie od orga­nizacji formalnej”; „wynika z zachowań zorientowanych na nie zaspoko­jone potrzeby”, „jest konglomeratem grup nieformalnych” [tamże pas­sim].Do przeciwników rozróżniania organizacji formalnej i nieformalnej zalicza się, choć z innych niż Irle powodów, także M. Mouzelis, który — chyba nie bez racji — stwierdza, iż „rozróżnienia tego użyto już na tyle sposobów, że jego użyteczność staje się wątpliwa” [Mouzelis 1967, s. 147].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)