DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI

W pierwszym przypadku kierownictwo instytucji powinno dążyć do dostosowa­nia organizacji formalnej do niefornialnej, w drugim powinno się ono starać o doprowadzenie do tego, by uczestnicy stosowali się do przepisów [Zieleniewski 1967a, s. 177].Czylok [1967] zaproponował, by pierwszy z tych przypadków na­zywać obiektywną, a drugi subiektywną organizacją nierzeczywistą.Bardziej szczegółowe omówienie tych zagadnień — por. [Zieleniewski 1967a, -6. 163—180]. Do zawartych tam uwag i wskazówek bibliograficz­nych można tu dodać następujące:  Bardzo obszerny i w pewien sposób usystematyzowany przegląd lite­ratury anglosaskiej i niemieckiej z dziedziny rozróżnienia między organi­zacją formalną i nieformalną można znaleźć w cytowanej już książce Irlego [1963], Autor ten potwierdza m. in. prawo pierwszeństwa Ch. I. Bar­narda w zakresie pierwotnego sformułowania tego rozróżnienia [Irle 1963, s. 50],Irle należy zresztą, obok wspomnianych w lekturze obowiązkowej autorów, do przeciwników tego rozróżnienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)