DŁUGOŚĆ DRÓG PRZEPŁYWU

Długość dróg przepływu rzeczy, których cenność polega głów­nie na ich bezpośredniej przydatności i których istotną cechą jest masa, mierzy się zwykle odległością przestrzenną wzdłuż drogi między punktami „nadania” i „odbioru”. Z opisanych już przy­czyn dobrze jest prócz odległości przestrzennej uwzględniać liczbę węzłów i ich „ciężar gatunkowy” mierzony przeciętnym czasem postoju rzeczy w danym węźle. Długość dróg przepływu rzeczy, których cenność polega głównie na cenności informacji, których są one nośnikami, mierzy się zwykle samą tylko liczbą węzłów. Ważne jest i tu uwzględnienie czasów postoju. Abstrakcyjnie rozumiana teoria organizacji ma w ujęciu sta­tycznym do czynienia z jednostkami organizacyjnymi, a w szczególności z układem komórek organizacyjnych, w ujęciu zaś dynamicznym z funkcjami i czynnościami. W takiej dynamicznie rozumianej teorii organizacji odpowiednikiem „przepływu rzeczy w przestrzeni i czasie między „węzłami” są „przebiegi organiza­cyjne” między komórkami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)