DECENTRALIZACJA

Decentralizacja pod jakimś względem lub w jakimś zakresie wcale zresztą nie musi być sprzeczna z jednoczesną centralizacją pod jakimś innym względem lub w jakimś innym zakresie.W konkretnych okolicznościach’może się np. okazać potrzebne pogłębienie decentralizacji w dziedzinie ochrony zdrowia, nie mu­si to jednak wcale oznaczać, że w tym samym czasie nie może się okazać wskazane zwiększenie centralizacji w zakresie bezpie­czeństwa ruchu drogowego lub na odwrót.Postulaty wzmagania sprawności kierowania z reguły wyma­gają równoczesnego popierania rozwoju dwu pozornie sprzecznych z sobą tendencji: zwiększania i pogłębiania decentralizacji w za­kresie decyzji bieżących oraz zwiększania, poszerzania i pogłę­biania centralizacji w zakresie ogólnych, podstawowych wytycz­nych działania. Właśnie poszerzenie zakresu spraw, w których ustala się centralnie takie generalne wytyczne, nie wnikające w szczegóły, umożliwia poszerzenie i pogłębienie uprawnień niższych „instancji” w sprawach bieżących bez naruszenia jednolitości dzia­łania całego aparatu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)