DALSZE PRZYKŁADY

Dalsze przykłady (rzeczywista metoda nauczania różna od for­malnie ogłoszonej oraz zmiana przebiegów organizacyjnych powo­dująca zmiany w wypełnianiu formularza) wskazują, że odchy­lenia działania rzeczywistego od działania formalnie przepisanego rzeczywistych przebiegów organizacyjnych od formalnie ustalo­nych mogą zachodzić także bez zmiany sprzężeń organizacyjnych, które stanowią osnowę struktury widzianej statycznie.Możemy już teraz zaryzykować wyliczenie rodzajów stosunkóio organizacyjnych, w których (widziana statycznie i widziana dy­namicznie) formalna struktura organizacyjna może się różnić od rzeczywistej. Są to w strukturze widzianej statycznie: sprzężenia służbowe, funkcjonalne, techniczne i informacyjne; rozpiętość i za­sięg kierowania; a w związku z tym także liczba szczebli organi­zacyjnych; skład osobowy podwładnych poszczególnych kierowni­ków, osoby przełożonych poszczególnych podwładnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)