CZĘŚĆ ŚWIADOMEJ ORGANIZACJI

Przez świadomość rozumieć tu należy zarówno wyobrażenia stanowiące aktualną treść świado­mości, jak i te elementy pamięci, które mogą być dowolnie „wy­dobywane” z jej „zapisu” i aktualizowane w świadomości. Po­została część organizacji nieformalnej odpowiada „organizacji nieświadomej”.Organizacja formalna jest zawsze częścią organizacji świado­mej. Nie można bowiem sformułować tego, co nie zostało uświa­domione. A co raz zostało sformułowane, to na ogól może być odtworzone w świadomości. Niektórym czytelnikom może się nasunąć wątpliwość, czy w instytucjach mogą istnieć nikomu nie uświadomione stosunki organizacyjne. Nie zapominajmy jednak, że na instytucję składa się zawsze zespół i jego zasoby. W skład stosunków organizacyj­nych wchodzą więc także te stosunki (np. ilościowe) między poszczególnymi rodzajami zasobów martwych, których nie uświa­damia sobie nikt spośród członków zespołu ani też nikt rozpatru­jący instytucję z zewnątrz, ale które jednak mają obiektywny wpływ na powodzenie instytucji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)