CZASOOSZCZĘDNOŚĆ

Przykładem tez (a może raczej tylko hipotez) teoretycznych z tej dziedziny mogą być następujące stwierdzenia.„1. Pracownicy sztabowi (w naszej terminologii — w przybliżeniu tyle co pracownicy jednostek regulujących i pomocniczych) mają szersze kon­takty niż liniowi” (pracownicy jednostek podstawowych).„2. Im wyższy szczebel tym szersze kontakty formalne.Szerokość kontaktów nieformalnych” — por. niżej (4.5.) — „nie jest skorelowana ani z funkcją ani ze szczeblem” [Zajonc 1966, s. 148],Szczególnie ważne w zakresie przepływu informacji są za­gadnienia jego „czasooszczędności”, szybkości i kosztu. Dwie pierwsze z tych cech można określić następująco. Dąże­nie do czasooszczędności uzyskiwania informacji jest to dążenie do minimalizacji czasu zużytego na ogół czynności potrzebnych do uzyskania informacji, szybkość zaś ich uzyskania to czas upły­wający od chwili, gdy ktoś (informator lub informowany) uświa­domi sobie potrzebę przekazania (uzyskania) informacji, do chwili, gdy informowany przyjmie ją do wiadomości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)